• Filmteractive Market 2017 Call for Projects is open
  • Nabór projektów do Filmteractive Market 2017 otwarty
Filmteractive Market 2017 Call for Projects is open
Nabór projektów do Filmteractive Market 2017 otwarty
Filmteractive Market 2017 Call for Projects is open

It’s the beginning of project submission for the 5th edition of Filmteractive Market directed towards representatives of creative industries, startups and creators using new technologies in games, VR, AR, A/V, social media or mobile.
Nabór projektów do Filmteractive Market 2017 otwarty

Ruszył nabór projektów do piątej edycji Filmteractive Market, która skierowana jest do przedstawicieli przemysłów kreatywnych, startupów oraz twórców wykorzystujących nowe technologie w takich obszarach jak gry, VR, AR, A/V, social media czy mobile.
Social Media
Press Kit

Filmteractive

Filmteractive - festival of interactive communication is an event that will transform the way you think about marketing communication. It was created as an answer to the needs of evolving market and new challenges related to building a marketing message. We create a platform which brings together business and creativity. This confrontation results in interesting discussions, new possibilities and out-of-the-box ideas.

Filmteractive is also the right place to meet the right people and to network in friendly atmosphere of Lodz Film School. Since 2011 business, advertising and creative industries representatives have been meeting here to explore trends and challenge the marketing business.

***

Filmteractive - festiwal komunikacji interaktywnej to wydarzenie, które na zawsze zmieni sposób, w jaki myślisz o komunikacji marketingowej.
Wydarzenie powstało w odpowiedzi na potrzeby zmieniającego się rynku i coraz większe wyzwania związane z formułowaniem przekazu reklamowego. Tworzymy platformę, gdzie biznes spotyka się z kreatywnością, a wynikiem tego spotkania są ciekawe dyskusje, nowe możliwości i nieszablonowe pomysły.

Filmteractive to również świetna okazja do nawiązania kontaktów w przyjaznej, kameralnej atmosferze Łódzkiej Szkoły Filmowej. To tutaj od 2011 roku spotykają się przedstawiciele biznesu, reklamy i przemysłów kreatywnych, aby razem stawiać wyzwania branży marketingowej.