2017 PRESS OFFICE PL
Dollar Shave Club to odpowiedź na potrzebę części rynku, której głównymi konsumentami są mężczyźni. To jeden z pierwszych sklepów internetowych, oparty na modelu subskrypcji i miesięcznego abonamentu, dostarczający maszynki do golenia. Jak z pozornie mało porywającej niszy uczynić dochodowy biznes?

5 months ago

2017 PRESS OFFICE ENG
Research conducted by the World Advertising Research Center (WARC) shows that more than 84 per cent of web content is provided through the “dark social” platforms, that is locations which are hard or impossible to measure for online analytics tools. Nevertheless, 90 per cent of the social media advertising budget is spent on public platforms. Is the marketing industry doomed to unreliable statistics?

5 months ago

2017 PRESS OFFICE PL
Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Światowe Centrum Badań nad Reklamą (WARC), ponad 84 proc. treści w internecie udostępnianych jest przez platformy „dark social”, czyli w miejscach, które są trudno lub wcale niemierzalne dla internetowych narzędzi analitycznych. Mimo to, 90 proc. budżetu reklamowego dla mediów społecznościowych wydawane jest na platformach publicznych. Czy branża marketingowa jest skazana na nieczytelne statystyki?

5 months ago

2017 PRESS OFFICE PL
Droga do sukcesu podobno jest prosta. Zbudowanie dobrej historii wokół marki i zebranie licznej widowni to szansa na rozwój firmy, zdobycie cenionych pracowników oraz złowienie największych talentów – twierdzi specjalista od storytellingu Shane Snow, Chief Strategy Officer w Contently, wielolokrotnie nagradzany dziennikarz, którego The New York Times określił mianem „Wunderkind”, a Details nazwało “Cyfrowym Buntownikiem”.

5 months ago

2017 PRESS OFFICE ENG
The path to success is supposed to be straightforward. Creating a compelling story around the brand and gathering a large audience is an opportunity for business growth, winning valuable employees and finding the biggest talents –believes Shane Snow, Chief Strategy Director at Contently, award-winning journalist, called a “Wunderkind” by The New York Times and “Digital Maverick” by Details.

5 months ago

2017 PRESS OFFICE ENG
This year’s edition of Filmteractive, an interactive communication event, will be hosted in October both in Łódź and, for the first time, in Warsaw. The central theme will be brands of the future. Early bird ticket sale is now on.

6 months ago

2017 PRESS OFFICE PL
Festiwal Filmteractive  już po raz drugi otrzymał akredytację Digital Marketing Qualification - DIMAQ.DIMAQ to prekursorski w Polsce program weryfikujący kompetencje digital marketingowe. Ma na celu zdefiniowanie i określenie poziomu wiedzy oraz kwalifikacji specjalistów

6 months ago

2017 PRESS OFFICE PL
Tegoroczna edycja festiwalu komunikacji interaktywnej Filmteractive odbędzie się w październiku zarówno w Łodzi, jak i po raz pierwszy w Warszawie. Tematem przewodnim są marki przyszłości. Właśnie ruszyła przedsprzedaż biletów.

6 months ago

2017 PRESS OFFICE PL
Realizacja tegorocznej edycji oraz nagroda główna dla najlepszego projektu Filmteractive Market - targów projektów interaktywnych - zostały dofinansowane z nowego programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dotyczącego rozwoju sektorów kreatywnych, którego ce

7 months ago

2017 PRESS OFFICE ENG
It’s the beginning of project submission for the 5th edition of Filmteractive Market directed towards representatives of creative industries, startups and creators using new technologies in games, VR, AR, A/V, social media or mobile.

9 months ago

1
2
3
4
5
6