2016 press office eng
Does virtual reality bring the promise of changing marketing for the better? How will it influence the process of building bond between a user and consumer with a brand? What makes individually designed message a mass success? Answers to these and many other questions could be found at this year’s Filmteractive 2016.

12 months ago

2016 press office pol
Czy wirtualna rzeczywistość niesie ze sobą obietnicę zmiany marketingu na lepsze? W jaki sposób będzie wpływać na proces budowania więzi użytkownika i konsumenta z marką? Co sprawia, że indywidualnie zaprojektowany przekaz odnosi masowy sukces? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań można było znaleźć podczas tegorocznego festiwalu Filmteractive 2016.

12 months ago

2016 press office pol
W tym roku nagrodę główną Filmteractive Market 2016 (10 000 pln oraz zaproszenie na MIPTV), współufundowaną przez Program Kreatywna Europa oraz Deloitte Digital, zdobył projekt Virtelio z Luxeburga. Jurorzy przyznali również nagrodę za drugie i trzecie miejsce – zdobyły je polski projekt Cherbobyl VR oraz hiszpański RAY.

12 months ago

2016 press office eng
This year the main prize of Filmteractive Market 2016 (10 000 PLN and MIPTV invitation) cofounded by Creative Europe Programme and Deloitte Digital was awarded to Virtelio project from Luxembourg. The jury awarded the second and the third prize as well, to Polish project Chernobyl VR and Spanish RAY respectively.

12 months ago

2016 press office eng

12 months ago

2016 press office pol

12 months ago

2016 press office eng
As marketing dollars move from mass reach media to more targeted digital and even 1 to 1 mobile messaging, how do we ensure they are moving consumers emotionally – not just delivering an offer, product or price? 

12 months ago

2016 press office pol
Podczas gdy marketingowy strumień pieniędzy zmienia swój bieg z mediów masowych do spersonalizowanego digitalu, a nawet bezpośrednich wiadomości, stajemy przed pytaniem jak poruszyć konsumenta emocjonalnie, a nie tylko zaprezentować mu produkt, ofertę czy cenę.

12 months ago

2016 press office pol
Pod koniec września w Łodzi odbędzie się 6. edycja festiwalu komunikacji interaktywnej – Filmteractive. Podobnie jak w poprzednich latach jednym z tematów przewodnich będzie content marketing, do którego dołączą takie zagadnienia, jak wirtualna rzeczywistość, budowanie świata marki czy generacja Y, Z i kolejne. Festiwal poprowadzi aktywny komentator branżowy - Artur Kurasiński.

12 months ago

2016 press office eng
According to Deloitte forecast, the value of global market of virtual reality in 2016 will for the first time reach 1 billion dollars. Is VR the future of marketing? – on September 28 and 29 this question will be answered by world-renowned experts invited to Filmteractive in Lodz. During the event Deloitte Digital will present the effects of their cooperation with Oculus and prerelease Oculus Touch controllers.

about 1 year ago

1
2
3
4