2017 PRESS OFFICE PL
Ruszył nabór projektów do piątej edycji Filmteractive Market, która skierowana jest do przedstawicieli przemysłów kreatywnych, startupów oraz twórców wykorzystujących nowe technologie w takich obszarach jak gry, VR, AR, A/V, social media czy mobile.

9 months ago

2016 press office eng
Does virtual reality bring the promise of changing marketing for the better? How will it influence the process of building bond between a user and consumer with a brand? What makes individually designed message a mass success? Answers to these and many other questions could be found at this year’s Filmteractive 2016.

over 1 year ago

2016 press office pol
Czy wirtualna rzeczywistość niesie ze sobą obietnicę zmiany marketingu na lepsze? W jaki sposób będzie wpływać na proces budowania więzi użytkownika i konsumenta z marką? Co sprawia, że indywidualnie zaprojektowany przekaz odnosi masowy sukces? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań można było znaleźć podczas tegorocznego festiwalu Filmteractive 2016.

over 1 year ago

2016 press office pol
W tym roku nagrodę główną Filmteractive Market 2016 (10 000 pln oraz zaproszenie na MIPTV), współufundowaną przez Program Kreatywna Europa oraz Deloitte Digital, zdobył projekt Virtelio z Luxeburga. Jurorzy przyznali również nagrodę za drugie i trzecie miejsce – zdobyły je polski projekt Cherbobyl VR oraz hiszpański RAY.

over 1 year ago

2016 press office eng
This year the main prize of Filmteractive Market 2016 (10 000 PLN and MIPTV invitation) cofounded by Creative Europe Programme and Deloitte Digital was awarded to Virtelio project from Luxembourg. The jury awarded the second and the third prize as well, to Polish project Chernobyl VR and Spanish RAY respectively.

over 1 year ago

2016 press office eng

over 1 year ago

2016 press office pol

over 1 year ago

2016 press office eng
As marketing dollars move from mass reach media to more targeted digital and even 1 to 1 mobile messaging, how do we ensure they are moving consumers emotionally – not just delivering an offer, product or price? 

over 1 year ago

2016 press office pol
Podczas gdy marketingowy strumień pieniędzy zmienia swój bieg z mediów masowych do spersonalizowanego digitalu, a nawet bezpośrednich wiadomości, stajemy przed pytaniem jak poruszyć konsumenta emocjonalnie, a nie tylko zaprezentować mu produkt, ofertę czy cenę.

over 1 year ago

2016 press office pol
Pod koniec września w Łodzi odbędzie się 6. edycja festiwalu komunikacji interaktywnej – Filmteractive. Podobnie jak w poprzednich latach jednym z tematów przewodnich będzie content marketing, do którego dołączą takie zagadnienia, jak wirtualna rzeczywistość, budowanie świata marki czy generacja Y, Z i kolejne. Festiwal poprowadzi aktywny komentator branżowy - Artur Kurasiński.

over 1 year ago

1
2
3
4
5
6