2016 press office eng
According to Deloitte forecast, the value of global market of virtual reality in 2016 will for the first time reach 1 billion dollars. Is VR the future of marketing? – on September 28 and 29 this question will be answered by world-renowned experts invited to Filmteractive in Lodz. During the event Deloitte Digital will present the effects of their cooperation with Oculus and prerelease Oculus Touch controllers.

over 1 year ago

2016 press office eng
The Kissinger Twins are among speakers at upcoming Filmteractive Festival, which will be held on September 28 and 29 in Lodz Film School. It is the sixth edition of the festival connecting the world of business, technology and art.

over 1 year ago

2016 press office pol
The Kissinger Twins wśród prelegentów zbliżającego się Filmteractive Festival, który odbędzie się 28 i 29 września w Łódzkiej Filmówce. Jest to już szósta edycja festiwalu łączącego świat biznesu, technologii i sztuki.

over 1 year ago

2016 press office pol

over 1 year ago

2016 press office eng

over 1 year ago

2016 press office eng
From more than 50 interactive projects submitted by creators from all over the world: from Australia, through Asia, Europe and up to the United States – an international panel of experts has chosen eight finalists of Filmteractive Market. The winner of this year’s main prize will be revealed on September 29 in Lodz Film School.

over 1 year ago

2016 press office pol
Spośród ponad 50 zgłoszonych projektów interaktywnych, twórców pochodzących z całego świata: od Australii, przez Azję, Europę, aż po Stany Zjednoczone – międzynarodowy panel ekspercki Filmteractive Market wybrał ośmiu finalistów. Kto wygra nagrodę główną w tym roku dowiemy się już 29 września w Łódzkiej Filmówce.

over 1 year ago

2016 press office eng
Marketing experts are still losing sleep over Millennials. They grew up in times of widespread popularity of Internet. They entered adulthood when the world was in crisis. They look for information about new products and services mostly on the Web and make their choices basing on recommendation of friends delivered via social media. This is where they search for discounts and special offers as well.

over 1 year ago

2016 press office pol
Milenialsi ciągle spędzają sen z powiek specjalistom do spraw marketingu. Dojrzewali w czasach, w których upowszechnił się Internet. Wchodzili w dorosłość, gdy świat przeżywał wielki kryzys. Informacji o nowych produktach i usługach szukają przede wszystkim w sieci, a wyborów dokonują na bazie rekomendacji znajomych dostarczonych poprzez media społecznościowe, tam też szukają informacji o promocjach i rabatach.

over 1 year ago

2016 press office pol
W 2016 r. wartość globalnego rynku wirtualnej rzeczywistości po raz pierwszy sięgnie 1 mld dol. – prognozuje Deloitte. Czy VR to przyszłość marketingu? – 28 i 29 września na to pytanie odpowiedzą światowej sławy eksperci, którzy będą gościć na Filmteractive w Łodzi. Podczas wydarzenia Deloitte Digital zaprezentuje wyniki swojej współpracy z Oculus i przedpremierowymi kontrolerami ruchu Oculus Touch.

over 1 year ago

1
2
3
4
5
6