2016 press office eng
Universal acclaim, a successful start-up, thousands of fans all over the world and a game praised by the biggest names in the business – SUPERHOT is really HOT. But the Team is not slowing down. In winter 2016 fans will have a chance to immerse in virtual reality and play a game different than anything released before it.

over 1 year ago

2016 press office pol
Głośny, startupowy sukces, tysiące fanów na całym świecie i gra, która zdobyła uznanie największych w branży – SUPERHOT jest naprawdę HOT. Ale Team nie zwalnia! Zimą 2016 fani będą mieli szansę zanurzyć się w wirtualnej rzeczywistości gry, która ma być całkowicie różna od wszystkiego, co do tej pory wiedzieliśmy.

over 1 year ago

2016 press office eng
Virtual reality is a hallmark of projects submitted for this year’s edition of Filmteractive Market. Projects sent from more than 20 countries were dominated by themes such as gaming and interactive. Eight best will be showcased during festival of interactive communication Filmteractive in September, in Lodz Film School. 

over 1 year ago

2016 press office pol
Znakiem rozpoznawczym zgłoszeń tegorocznej edycji Filmteractive Market jest wirtualna rzeczywistość. Projekty nadesłane z ponad 20 krajów zdominowały również takie tematy jak gaming czy interactive. Osiem najlepszych spośród nich będzie można zobaczyć podczas festiwalu komunikacji interaktywnej już we wrześniu w Łódzkiej Filmówce. 

over 1 year ago

2016 press office pol

over 1 year ago

2016 press office eng
We are proud to unveil the programme of the 6th edition of festival of interactive communication – Filmteractive. Among invited speakers are representatives of such consumer and communication brands as Orange, The Walt Disney Company, Vice and Twitter. 

over 1 year ago

2016 press office pol
Znamy już program szóstej edycji festiwalu komunikacji interaktywnej – Filmteractive. Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się przedstawiciele takich marek konsumenckich oraz komunikacyjnych jak Orange, The Walt Disney Company, Vice czy Twitter.

over 1 year ago

2016 press office eng
Joeri Van den Bergh thanks to his book How Cool Brands Stay Hot established himself as an expert in needs and wants of young people. For him Generations Y and Z have no secrets and his accurate analysis is a bible of every marketer.

over 1 year ago

2016 press office pol
Joeri van den Bergh dzięki swojej książce How Cool Brands Stay Hot stał się ekspertem od potrzeb i pragnień młodych ludzi. Pokolenia Y i Z nie mają przed nim tajemnic, a jego trafna analiza to lektura obowiązkowa każdego marketingowca.

over 1 year ago

2016 press office eng
8th of April marks the beginning of project submission for the 4th edition of Filmteractive Market. It is an unique opportunity for authors creatively utilizing new technologies to pitch their ideas in front of marketers representing big brands and decision makers from venture capital funds.

almost 2 years ago

1
2
3
4
5
6